ระยะห่างของอาคารบนที่ดินแปลงเดียวกัน

สวัสดี ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนมีข่าวดีมานำเสนอให้ท่าน ผู้อ่านครับกล่าวคือในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินผืนเดียวกัน (แปลงเดียวกัน) ให้มีระยะห่างระหว่างอาคารน้อยลงจากเดิมได้ ซึ่งแต่เดิมจะถูกบังคับด้วย กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) มีการใช้บังคับมาแล้วตามข้อที่ 48 บังคับว่าอาคารอีกหลังหนึ่งจะต้องอยู่ห่างจากอาคารเดิมที่สูงไม่เกิน 9.00 ม. ต้องห่างกัน 4.00 ม. แต่ถ้าอาคารสูงเกิน 9.00 ม. ต้องห่างกัน 6.00 ม. ทำให้เป็นปัญหากับที่ดินแปลงเล็กๆ

เพราะ ระยะห่างจะไม่พอหากต้องการสร้างอาคารอีกหลังและร้องทุกข์ต่อทางการเป็นจำนวน มากโดยขอให้มีการแก้ไขเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินน้อยสามารถก่อสร้างอาคารอีกหลังหนึ่งในที่ดินแปลงเดิมได้ (ครอบครัวขยายเติบโตขึ้น ) ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอจนออกเป็นกฎกระทรวงแก้ไขระยะห่างดังกล่าวข้างต้นเป็นการผ่อนปรนแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับ

รายละเอียดตามกฎหมายฉบับใหม่จะแตกต่างจากฉบับอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะมีการบังคับมากขึ้น แต่ฉบับนี้มีบังคับน้อยลง ซึ่งเป็นดังนี้ครับ

ข้อ 1 ผนังอาคารด้านที่ใกล้กันมีระเบียงหรือมีหน้าต่าง ประตูทั้ง 2 อาคารต้องมีระยะห่างดังนี้

1. สูงไม่เกิน 9 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร (ริมหน้าหน้าหรือริมระเบียบ)
2. สูงไม่เกิน 9 เมตร หนึ่งหลังและอีกหลังสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร.
3. สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่าง 6 เมตร

ข้อ 2 อาคารที่มีผนังทึบต้องอยู่ห่างผนังของอีกอาคารหนึ่งที่มีระเบียง ประตู หน้าต่าง ดังนี้

1. สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่างผนังหรือระเบียง อีกหลังหนึ่งที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2 เมตร
2. สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่าง อีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร (แต่ไม่ถึง 23 เมตร) เป็นระยะ 3 เมตร
3. อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ 2.50 เมตร
4. อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร เป็นระยะ 3.50 เมตร

ข้อ 3 ผนังของอาคารที่เป็นผนังทึบและอาคารสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร เท่านั้น

เมื่อ มีกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ทำให้สามารถสร้างอาคารอีกหลังหนึ่งใกล้กับ อาคารเดิม หรือใกล้กับอาคารอีกหลังได้มากขึ้นครับ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในข้ออื่นๆ อยู่นะครับ รวมทั้งกฎเกณฑ์ตามผังเมืองรวมด้วยครับ เช่น ค่า OSR, FAR ดังได้เคยเขียนเป็นบทความให้ท่านผู้อ่านได้อ่านมาแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างอาคารให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติตามกฎหมายใน โอกาสนี้ด้วยครับ และหวังว่าท่านผู้อ่านที่จำเป็นต้องสร้างอาคารอีกหนึ่งหลังในที่ดินแปลงเดิม คงจะมีความสุขขึ้นมากนะครับ

ฝากคำถามถึงดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุลได้ที่
Viruchsil@yahoo.co.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: