กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 6

เรื่อง “ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า” 8 มีนาคม 2522

สาระสำคัญ
ต้องจัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในสถานประกอบการหากมีการเพิ่มเติม

/เปลี่ยนแปลง ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
ต้องตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์ หากชำรุด หรือกระไฟฟ้ารั่ว ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
ต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย ติดตั้งบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า
สายไฟฟ้า การเดินสายไฟ ระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน ขนาดสายดิน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับปฏิบัติงาน แจกจ่ายเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ต้องจัดให้มีการอบรมผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร” 23 กรกฎาคม 2519
สาระสำคัญ
ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่รัดกุม เรียบร้อย
กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานผมยาวเกินสมควร ต้องรวบหรือทำอย่างอื่นที่ปลอดภัย
เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องต่อสายดิน
การเดินสายไฟเข้าเครื่องจักรต้องฝังดิน หรือเดินลงมาจากที่สูง
เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน ต้องมีครอบส่วนที่หมุนหรือส่วนส่งถ่ายกำลัง
ใบเลื่อยวงเดือนต้องมีที่ครอบใบเลื่อย
เครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดกั้นประกายไฟหรือเศษวัตถุ
ก่อนติดตั้ง ซ่อม ต้องปิดประกาศและแขวนป้ายห้ามเปิดสวิตช์
ทุกวันก่อนนำเครื่องมือกลออกใช้ ต้องตรวจสภาพ
ทางเดิน เข้า-ออก เครื่องจักร ต้องกว้าง 80 ซ.ม.
ต้องจัดทำรั้ว คอก หรือเส้นแสดงเขตอันตราย

เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม” 12 พฤศจิกายน 2519
มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความร้อน / แสง / เสียง

ความร้อน
อุณหภูมิบริเวณการทำงานต้องไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของร่างกายต้องไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส
การแก้ไข
ให้แก้ไขที่แหล่งกำเนิดความร้อน ทางผ่าน และจัดอุปกรณ์ตามลำดับ

แสง
ให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตามลักษณะงาน
งานที่ไม่ต้องการความละเอียด 50 ลักซ์
งานที่ต้องการความละเอียดเล็กน้อย 100 ลักซ์
งานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง 200 ลักซ์
งานที่ต้องการความละเอียดสูง 300 ลักซ์
งานที่ต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ 1000 ลักซ์
ถนน ทางเดินนอกอาคาร 20 ลักซ์
ทางเดินภายในอาคาร 50 ลักซ์

เสียง
ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 91 เดซิเบลเอ
ทำงาน 7-8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงสูงสุดต้องไม่เกิน 140 เดซิเบลเอ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment : PPE)
ป้องกันศีรษะ
ป้องกันตา
ป้องกันเสียง
ป้องกันระบบหายใจ
ป้องกันมือ
ป้องกันร่างกายส่วนอื่นๆ

บทลงโทษ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
ทั้งปรับ ทั้งจำ
ไม่จัดทำ / รายงานเอกสาร
ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท
จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน
ทั้งปรับ ทั้งจำ

ผู้ตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จ
ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
ทั้งปรับ ทั้งจำ
ไม่ตรวจสอบสุขภาพลูกจ้าง และส่งผลตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
ทั้งปรับ ทั้งจำ
นายจ้างไม่จ่ายค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเมื่อได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักร
ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: