กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 5

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก หล่น และพังทลาย” (18 ตุลาคม 2534)


สาระสำคัญ
จัดนั่งร้านให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสูงจากพื้นเกิน 2 ม.
กรณีทำงานโดดเดี่ยวสูงเกิน 4 ม. จัดทำราวกันตก ตาข่ายหรือเข็มขัดนิรภัยให้ลูกจ้างสวมใส่
ช่องเปิดหรือปล่อง จัดทำฝาปิดหรือรั้วกั้น
จัดทำไหล่ดิน หรือผนังกั้นกันดินพังทลาย
ห้ามทำงานขณะมีพายุ ฝนฟ้าคะนอง

บันไดไต่
ระยะห่างฐานถึงผนังกับความยาวต้องมีอัตราส่วน 1 ต่อ 4
กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.
มีความแข็งแรง และยึดมั่นคง
หากสูงเกิน 10 ม. ต้องมีโกร่งหลัง

การป้องกันการกระเด็น
ลำเลียงวัสดุจากที่สูง ต้องมีราง ปล่อง หรือเครื่องมือลำเลียงที่ปลอดภัย
การสาดเท ต้องประกาศเขต และมีผู้ควบคุมการเข้าออกตลอดการสาดเท
จัดให้มีแผ่นกั้น ผ้าใบ ตาข่าย

เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง” (21 พฤศจิกายน 2534)
สาระสำคัญ
จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
จัดให้มีทางหนีไฟ
จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
ก่อนเพลิงไหม้
แผนการอบรม
แผนการรณรงค์
แผนการป้องกัน
ขณะเพลิงไหม้
แผนดับเพลิง
แผนอพยพ
หลังเพลิงไหม้
แผนการบรรเทาทุกข์
แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

อุปกรณ์ดับเพลิง
ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
ข้อต่อสายส่งน้ำ/สายหัวฉีด ต้องเป็นชนิดเดียวกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น
สายส่งน้ำมีความยาวเพียงพอ
มีระบบน้ำสำรอง (กรณีไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของราชการ)
ระบบส่งน้ำ ที่เก็บน้ำ ปั๊มน้ำและการติดตั้ง(มีวิศวกรรับรอง)

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
จัดตามประเภทของเพลิงและมีปริมาณเพียงพอ
ติดตั้งสูงจากพื้น 1.00-1.40 ม.
มีรายละเอียดภาษาไทย ติดไว้ ณ จุดติดตั้ง
ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน

หน้าที่นายจ้าง
จัดให้ลูกจ้างอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น” 40%
จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” ปีละครั้ง
จัดให้มีผู้ทำหน้าที่ดับเพลิง ประจำ ตลอดเวลา
ดูแลให้เส้นทางหนีไฟ ปราศจากสิ่งกีดขวาง
จัด PPE ให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ดับเพลิง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: