กฎหมายก่อสร้างกับการประหยัดพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ

กฎหมายก่อสร้างกับการประหยัดพลังงาน
ในรูปของกระแสไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ

สวัสดี ครับท่านผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ ผู้เขียนขอเขียนถึงภาวะพลังงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้สอยหลังจาก ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เสร็จแล้ว (ซึ่งจะต้องใช้สอยอีกนาน) โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารเรียน อาคารชุด แฟลต สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น

แม้ ว่าตามกฎหมายก่อสร้างประเภทต่าง ๆ มิได้ระบุบังคับเรื่องการประหยัดพลังงานเอาไว้ แต่ก็ยังมีพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้กำหนดอาคารประเภทต่างๆ ที่เข้าข่ายควบคุมว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ เกินที่กำหนดให้ เช่น อาคารหรือกลุ่มอาคารใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ (KW) หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ (KVA) หรือใช้พลังงานสิ้นเปลืองรูปอื่น ๆ ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูนขึ้นไป เป็นอาคารควบคุม ต้องทำตามมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามที่ทางราชการกำหนดและมีบทกำหนดโทษด้วยหาก ฝ่าฝืน (รายละเอียดมีมากครับ หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถค้นหาข้อมูลจาก Web Site ของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ครับ)

ภาวะการใช้พลังงานทุกประเภทในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่องน้ำมันที่ขึ้นราคา เนื่องจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถแปรเปลี่ยนไปสร้างเป็นพลังงานอื่น ๆ ได้ เช่น พลังงานเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน หรือเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้เรื่องแสงสว่าง ความร้อน ความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ เช่น บันไดเลื่อน ลิฟท์ ระบบสุขาภิบาล ปั๊มน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

การใช้พลังงานในรูปของการกระแสไฟฟ้าของอาคารต่าง ๆ จะมีปริมาณที่สูงขึ้น ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากอาคารทุกหลังต้องการความสะดวก สบาย และความปลอดภัยในการใช้สอยอาคาร ตลอดจนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย จึงหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้าไม่ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการใช้พลังงานต่าง ๆ ให้ประหยัด โดยใช้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ก็รวมไปถึงการหามาตรการ และวิธีการเพื่อลดปริมาณความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า โดยยังคงสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติจึงสมควรที่เราทุกคนต้อง ช่วยกัน โดยจะมีผลต่อการลดภาวะโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วย

อาคารประหยัดไฟแนวทางการประหยัดการใช้พลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้าสามารถทำได้ ดังนี้

https://i2.wp.com/www.thaicontractors.com/UserFiles/image/untitled.jpg

1. ออกแบบอาคารให้ประหยัดต่อการใช้พลังงาน
1.1 มีช่องให้แสงสว่างเข้าถึงได้ทุกส่วนของอาคาร หรือใช้อิฐแก้วที่ผนังอาคารในบริเวณที่เหมาะสม ให้แสงสว่างเข้าได้โดยรอบอาคาร
1.2 มีช่องระลายลมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่างน้อย 2 ด้าน เพื่อให้ลมทะลุไปได้ (ไม่เป็นห้องตัน ซึ่งมีช่องลมหรือหน้าต่างด้านเดียว)
1.3 มีชายคาหรือกันสาดกันแสงแดดให้ปะทะผนังอาคารน้อยที่สุด ถ้าเป็นอาคาร 1 หรือ 2 ชั้น ปลูกต้นไม้บังแดดได้ (แสงแดดกับแสงสว่างเป็นคนละส่วนกันนะครับ)
1.4 ใช้ผนังอาคารที่ไม่อบความร้อน เช่น ผนังอิฐดินเผา หรือเทียบเท่า
1.5 ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดาน หรือหลังคา และที่ผนังอาคารด้านที่รับแสงแดดโดยตรง
1.6 ใช้เครื่องช่วยระบายอากาศร้อนออกจากหลังคา เช่น พัดลมระบายความร้อนบนหลังคา

2. ประหยัดโดยการใช้งาน
2.1 สร้างนิสัยให้ใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ หรือใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เช่น จะนอนค่อยเปิดแอร์ หรือออกจากห้องนอน ห้องน้ำ ต้องปิดไฟทุกครั้ง หรือเมื่อล้างมือ อาบน้ำ ต้อง ปิดน้ำขณะฟอกสบู่ เป็นต้น
2.2 ใช้อุปกรณ์มีมาตรฐานประหยัดไฟ เช่น หลอดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.3 ดูแล บำรุงรักษา เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไฟไม่รั่ว ไม่ช็อต น้ำไม่รั่ว ไม่ซึม
2.4 ควบคุมการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ควบคุมน้ำประปา ระบบควบคุมแสงสว่างสัมพันธ์กับแสงสว่างธรรมชาติภายนอก ระบบควบคุมความเย็นตามสภาพการใช้งานในห้อง

การประหยัดพลังงานต่าง ๆ ในอาคารเป็นส่วนช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ และมีผลถึงระดับชาติด้วย เพราะพลังงานที่ใช้ในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จะมีผลิตจากพลังน้ำส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อมีปัญหาน้ำมันขึ้นราคาก็จะส่งผลถึงต้นทุนการผลิตด้วย

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะช่วยกันหาวิธีการใช้ พลังงานอย่างประหยัดโดยใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ

ท่านสามารถฝากคำถามถึง ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุลได้ที่
Viruchsil@yahoo.co.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: